ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [91]

821
2. สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 มาแล้ว หลักเกณฑ์ PA เริ่มใช้บังคับ (1 ต.ค 2564 ) ครูต้องทิ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( วฐ. 2 ) ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 แล้วเริ่มเก็บผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ PA ใช่หรือไม่ ?
ครูสามารถนำผลงาน วฐ. 2 ทั้ง 2 ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 มาแล้ว มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ได้ โดยให้ถือว่าผลงาน วฐ. 2 ทั้ง 2 ปีการศึกษา เป็นผลการพัฒนางานตามข้อตกลง จำนวน 2 รอบการประเมิน
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823